Ezgaitasuna duten atletentzat Behobia - Donostia lasterketaren erregelamendua

1.- Orokorrak eta inskripziokoak:

 • Lasterketa Behobia eta Donostia artean egingo da, 20 km inguruko ibilbidearekin.
 • Atletek, inskripzioarekin batera, desgaitasuna duen atleta dela egiaztatzen duen lizentzia atletiko federatuaren kopia aurkeztu beharko dute, Ezgaitasuna duten Pertsonentzako Kirol Federazioak emana. Lizentzian atleta ezgaitu gisa izendatuta duen kategoria agertuko da. Dortsalak eta dokumentazioa hoteleko idazkaritza-bulegoan jasotzeko unean, lizentziaren jatorrizko agiria eskatuko zaio atletari, eta agiri hau EZ aurkezteak desklasifikatzeko arrazoia izango da.
 • Mugikortasun urriko atleta ezgaituen eta atleta itsuen laguntzaileen hotel-gastuak antolakuntzak ordainduko ditu ostatu eta gosari-erregimenean larunbat goizetik igande goizera. Jatorrizko lekutik hotelera 700 kilometro baino gehiago egiten dituztela egiaztatzen duten atletak, mugikortasun urriko atleta ezgaituen eta atleta itsuen laguntzaileen hotel-gastuak antolakuntzak ordainduko ditu ostatu eta gosari-erregimenean ostiral gauetik igande goizera.

2.- Kategoriak:

 • Desgaitasunak dituzten atletek parte hartu ahal izango dute, eta kategoria hauetakoren batean izena eman beharko dute:

2.1.- Gurpil-aulkiko atletentzako probak (emakumezkoak eta gizonezkoak):

T51: Sorbalden ahultasun txikia. Ukondoak tolestu ditzake normaltasunez, baina zabaltzeko ahalmen mugatua du. Eskumuturrak atzerantz tolestu ditzake, baina ez aurrerantz. Ez dago hatz-mugimendurik. Ez dago enborraren edo hanken funtziorik.

 T52: Funtzio ona dute sorbaldan, ukondoan eta eskumuturrean. Hatzen mugimendu mugatuak ditu. Ez dago enborraren edo hankaren funtziorik.

 T53: Beso eta eskuen funtzio normala du. Ez du enbor-funtziorik edo mugatuta dauka. Ez du hanka-funtziorik.

 T54: Besoen eta eskuen funtzio normala du. Enborraren funtzioa baten eta funtzio arruntaren artean dago. Hanka-funtzioren bat izan dezake.

2.2.- Desgaitu fisiko motorrak (emakumezkoak eta gizonezkoak):

1 TALDEA:

T42: Anputazio bakarra belaunetik gora

T43: Anputazio bikoitza belaunetik behera

T44: Anputazio bakarra belaunetik behera

2 TALDEA:

T45: Anputazio bikoitza ukondoaren gainetik

T46: Anputazio bakarra ukondoaren gainetik

2.3.- Garun-paralisia duten atletak:

T35 - CP5 Atletak. Atletak oreka estatiko normala du baina oreka dinamikoan arazoak ditu. Grabitate-zentroa pixka bat desbideratuz gero, oreka gal daiteke. Atletak aparaturen baten laguntza behar izan dezake ibiltzeko, baina ez nahitaez geldirik edo tiraka dagoenean (zelai-probak atletismoan). Atletak nahikoa funtzio izan dezake pistan korrika egiteko.

T36 - CP6 Atletak. Atletak ez du geldirik egoteko gaitasunik; nahi gabeko mugimendu ziklikoak erakusten dituzte, eta, normalean, lau gorputz-adarrei eragiten diete. Atleta laguntzarik gabe ibiltzeko gai da. Normalean, kontrol-arazo gehiago izaten dituzte besoetan, eta CP5ek baino funtzio hobea izaten dute hanketan, bereziki korrika egiten dutenean.

T37 - CP7 Atletak. Atletak espasmo muskular kontrolaezinak ditu gorputzaren erdian. Gaitasun funtzional onak dituzte gorputzaren atal nagusian. Laguntzarik gabe ibiltzen dira, baina askotan herrenka, hankan espasmo muskular kontrolaezinak dituztelako. Korrika doazen bitartean, herrena ia erabat desager daiteke. Nagusi den aldeak garapen hobea du, eta ibiltzean eta lasterka egitean mugimendu ona egiten du. Besoaren eta eskuaren kontrolari menderatzailea ez den zatian soilik eragiten zaio; kontrol funtzional ona erakusten du zati menderatzailean. 

T38 - CP8 Atletak. Atletak gutxieneko espastizitate kontrolaezina du beso batean, hanka batean edo gorputzaren erdian. Hautagai izateko, atleta horiek garuneko paralisiaren diagnostikoa edo garuneko bestelako kalte ez-progresiboa izan behar dute.

2.4 Ikusmen-urritasuna dutenak (emakumezkoak eta gizonezkoak)

T11 - B1 Atletak.- Klase honetako atleta batek ez du begietan argi-pertzepziorik izango, edo argi-pertzepzioren bat izango du, baina ezin izango du esku baten forma edozein distantziatan edo edozein norabidetan ezagutzeko gaitasuna edukiko. 

T12 - B2 Atletak.- Atletak esku baten forma ezagutu dezake, eta *2/60ra arte argi hautemateko gaitasuna du (pertsona batek bi metrora ikus dezake normalean 60m-ra ikusten dena). Atletaren ikuseremua bost gradutik beherakoa da.

T13 - B3 Atletak.- Atletak esku baten forma antzeman dezake, eta argi eta garbi hautemateko gaitasuna 2/60 eta 6/60 artekoa izango da. Atleten ikus-eremua bost gradutik gora eta 20 gradutik beherakoa da.

2.5 Handbike-ak

2.6 Patinatzaileak

2.7.- Entzumen-desgaitasuna (Emakumeak eta gizonezkoak)

FEDSek (Espainiako gorren kirolen federazioak) emandako federazio-lizentzia edo, hala badagokio, audiometria bat eduki beharko dute beren gradua egiaztatzeko.

3.- Alderdi teknikoak: 

3.1. Orokorrak:

 • Kategoria desberdinak egon daitezen, gutxienez sei atleta beharko dira bat osatzeko, bai emakumezkoetan bai gizonezkoetan. Kategoriaren batean gutxieneko pertsonarik ez badago, hurrengo goragoko kategoriako zerrendan sartuko dira.
 • Antolakuntzak lasterketa babesten duen edo kolaboratzen duen publizitatea jarri ahal izango du kirolari ezinduen aulki eta arropetan.
 • Ezgaitasunak dituzten atleta guztiek zorrotz bete beharko dituzte antolakuntzak lasterketa behar bezala garatzeko emandako aginduak.
 • Lehiakide batek proba utzi beharko du, talde mediko ofizialeko kide batek hala agintzen badu, identifikazio edo besoko batekin.
 • Erreklamazio guztiak ebatziko dituen eta behin betikoak izango diren ebazpenak emango dituen batzorde antolatzaile bat egongo da. Erreklamazio guztiak idatziz egin beharko dira, proba eguneko 14:00ak baino lehen, hoteleko idazkaritzan, eta erreklamazioarekin batera 30 €-ko fidantza aurkeztu beharko dute. Erreklamazioak aurrera egiten badu, erreklamatzaileari fidantza itzuliko zaio..

3.2.- Gurpil-aulkiko atletentzako proba:

 • Aulkiek gutxienez 2 gurpil handi eta txiki bat izan behar dituzte.
 • Ez da onartuko atletismo jarduerarako diseinatu ez diren paseoko aulkietan parte hartzea.
 • Gurpil-aulkien diseinuak ez du bere ahalmen aerodinamikoa handitzeko gailurik eduki behar.
 • Gurpil handiaren gehienezko diametroa, puztea barne, ez da 70 zm. baino handiagoa izango. Gurpil txikiaren gehienezko diametroa, puztea barne, ez da 50 zm. baino handiagoa izango.
 • Ez da onartuko aulkia bultzatzeko erabil daitekeen engranaje mekanikorik edo palankarik.
 • Aulkiaren zati bat ere atzeko gurpilen atzeko ertzeko plano bertikalaren atzetik ezin da atera.
 • Eskuzko direkzioko gailu mekaniko bat baino ez da baimenduko. Atletak aulkia eskuz, aurrez aurre, eskuinera eta ezkerrera biratzeko gai izan behar du.
 • Kirolariek beheko gorputz-adarrak lurra edo pista ukitzen ez dutela ziurtatu behar dute lasterketan zehar.
 • Gurpil-aulkia goian adierazitako arauekin bat etortzea eta aulkian doitzen den bitartean lasterketa ez atzeratzea lehiatzailearen ardura izango da.
 • Gurpil-aulki guztiek neurri tekniko baimenduak eta ohikoak izan beharko dituzte. Bultzadan eta abiaduran eragina duten berritasun guztiak batzorde antolatzaileak aztertu beharko ditu, eta honek lasterketan nor egongo den erabakiko du. Aulkiak eremu ofizialean neurtuko dira eta proba hasi baino lehen ezin izango dira eremu horretatik baimenik gabe irten. Azterketa egin zaien aulkiak karreraren aurretik edo ondoren horren ardura duen epaileak berriz aztertzera behartu ditzake.
 • Aulkiak probako segurtasun-arauak betetzea lehen instantzian lasterketa-epailearen ardura izango da.
 • Gurpil-aulkiko kirolariak oinez ibiltzen diren kirolariak baino 35 minutu lehenago hasiko dira.
 • Gaintxurizketako geralekua baino lehen (Km. 8. lasterketa) oinezko atletek aurreratzen badituzte gurpil-aulkian doazen atleta guztiek lasterketatik alde egin beharko dute.
 • Gurpil-aulkiko atleta guztiek lasterketa osoan eta horren atarikoetan nahitaez kaskoa eraman beharko dute.
 • Metodo baten bidez mugitzeak, lehiakideak gurpil edo bulkada-eraztunen gainean egindako bultzada izan ezik, deskalifikazioa ekarriko luke..
 • Lasterketan zehar, gurpil-aulkia konpontzeko laguntza mekanikoa baimendutako teknikariek soilik emango dute.
 • Maratoi-erdian ordubete eta 30 minutura bitarteko denbora egiaztaturik ez duten atletek eta zailtasun orografikoa kontuan hartuta, proban parte ez hartzea gomendatzen da.

3.3 Handbike proba:

 • Hand-bikeko Behobia Donostia proba LEHIAKORRA eta promoziozkoa da. 18 urtetik beherakoek aitaren, amaren edo tutorearen sinadura eta baimena aurkeztu beharko dute.
 • Nahitaezkoa da, medikuaren xedapenik ez badago, HOMOLOGATUTAKO babes-kaskoa erabiltzea, eta baldintza hori betetzen ez duen oro probatik kanpo geratuko da.
 • DERRIGORREZKOA da abian den denboraldiko txirrindularitza modalitatean lizentzia izatea.
 • Antolakundeak eta bere boluntarioek emandako jarraibideak edo aipatu araudia betetzen ez direnean, ez du bere edo hirugarrenen kalteen erantzukizunik hartuk..
 • Antolatzaileak ez du bere gain hartuko jarduera OSOAN bizikletek, osagarriek edo bestelako materialek izan ditzaketen kalteen erantzukizunik.
 • Parte-hartzaile bakoitzak gidarien, boluntarioen eta Antolaketaren erabakiak errespetatu beharko ditu, eta, hala ez bada, une horretan bertan probatik kanpo gerauko da.
 • Parte-hartzaile guztiek ordezko kamera bat, ur-bidoia eta ponpa bateragarri bat eraman beharko dute.
 • Parte-hartzaileak horrelako jarduerak egiteko baldintza fisiko eta psikiko egokietan egongo dira; kasu horretan, Erakundeak ez du inolako erantzukizunik izango.
 • Martxa hasi aurretik bizikleta aztertzea oso gomendagarria da.
 • Parte-hartzaile guztiek, izena emate hutsagatik, arau hauek onartu eta betetzen dituzte. Egoerak hala eskatzen badu, aldez aurretik jakinarazi gabe erakundeak egoki iruditzen zaizkion aldaketak egiten ahalko ditu.

3.4.- Ikusmen-urritasuna duten atletentzako proba:

 • B1 kategoriako atletek onartutako betaurreko ilunak edo ordezko egoki bat eraman ditzakete lasterketan zehar, eta lasterketako epaileak azter ditzan, uneoro eskuragarri egon beharko dute. Kirolariak lehiatzen ari ez direnean, betaurreko ilunak edo haien ordezkoak kendu ahal izango dituzte.
 • B1 kategoriako atletek gidari batekin parte hartu beharko dute nahitaez. Erakundeak emandako kolore distiratsuko petoarekin identifikatuko da gida hau. Ikusmen-urritasuna duen atletaren batek gidaririk ez badu, segurtasun-arrazoiengatik antolakuntzak ez dio proban parte hartzen utziko eta ostatu-gastuak ordaindu beharko ditu.
 • Ikusmen-ezgaitasuna duen lasterkariak iriste-lerroa gurutzatzen duenean, gidaria haren atzean egon beharko du..
 • Gida-metodoa atletak aukeratu ahal izango du. Ukondotik edo uhal baten bidez eusten dion gidari batek zuzenduta edo lotu gabe korrika egitea aukera dezake. Debekatuta dago atletari eustea, edo bere arropari eustea edo atletaren eskuak gidariaren eskuekin lotzea. Loturak gutxienez 5 zm-ko tartea utzi beharko du atletaren eta gidariaren eskuen artean, hurrenez hurren. Gainera korrikalariak gidariaren hitzezko jarraibideak jaso ahal izango ditu.
 • Gidariek ezin izango dute bizikletarik edo bestelako garraiobide mekanikorik erabili.
 • Gidariak ezin izango dio inoiz atletari tira, ezta bultzatu ere. Arau hau hausteak haren deskalifikazioa ekarriko du.
 • Lotura erabiltzen den edo ez alde batera utzita, atletaren eta gidariaren artean ezin izango da inoiz 0,50 metro baino gehiagoko distantziarik egon.

4.- Sariak:

Sariak eta trofeoak antolakuntzak bere irizpideen arabera ezarriko ditu edizio bakoitzean. Aurten diru sariak banatuko dira kategoria bakoitzeko.

1.: 300 €.

2.: 230 €.

3.: 170 €.

5.- Azken oharrak:

 • KEMEN, ezgaitasuna duten atletentzako Behobia Donostia atletismo-probaren antolatzaileetako bat, ez da edozein kontzeptu edo parte-hartzaileren pean edo bere materialean edo beste pertsona bati gerta dakizkiokeen kalte material edo pertsonalen erantzule. Halaber, ez du bere gain hartzen parte-hartzaileen eta laguntzaileen material edo objektu pertsonalen galeren erantzukizunik.
 • KEMENek ezgaitasuna duten atletentzat Behobia Donostia atletismo-probaren antolaketaren edozein alderdi aldatzeko eskubidea du, baldin eta horrek probaren onurarako balio badu.
 • Proba honetan aplikatu beharreko arau eta araudi hauen interpretazioa Kemenek beretzat gordetzen du.